Cricinfo Live Scores
Essex 474/7 v Worcestershire 94/10 & 251/10 *
Gloucestershire 125/10 v Northamptonshire 173/10 *
Kent 436/10 v Glamorgan 78/10 & 186/10 *
Middlesex 423/10 & 161/4 * v Derbyshire 295/10
Somerset 101/2 & 146/10 * v Surrey 485/10
Sussex 343/10 v Warwickshire 440/10 & 120 *
Yorkshire 184/10 & 287/5 * v Hampshire 157/10
Baroda 151/2 * v Vidarbha 254/10
Himachal Pradesh 170/5 * v Railways 187/10
Karnataka 107/6 * v Maharashtra 245/8
Andhra 186/4 * v Odisha 184/9
Chhattisgarh 268/7 v Madhya Pradesh 146/10 *
Delhi 238/5 * v Saurashtra 237/10
Bengal 98/4 * v Jammu & Kashmir 96/10
Gujarat 210/6 * v Tamil Nadu 205/8
Jharkhand 76/3 * v Rajasthan 73/10
Bihar 163/5 * v Uttarakhand 160/10
Manipur 85 * v Sikkim 84/10
Meghalaya 155/2 * v Mizoram 154/10
New South Wales 241/10 v South Australia 245/3 *
Afghanistan 255/7 * v Bangladesh
United States of America v Panama 12/1 *
Canada v Belize